Skip to content

contact

vrij in verbinding
‘hug of the sun’

Intakegesprek
Na het orienterend gesprek dat meestal telefonisch plaatsvindt wordt -als je dat wenst- een intakegesprek gepland van een tot anderhalf uur. Hiervoor geldt het basistarief per sessie van een uur. De aanleiding voor coaching, je behoeften, hulpvraag en persoonlijke achtergrond staan centraal tijdens dit gesprek. Deze verkennende inventarisatie vormt de basis voor verdere professionele ondersteuning. Soms nemen we weer afscheid omdat andere dienstverlening nu meer op zijn plaats lijkt. Of omdat het intakegesprek al voldoende richtinggevend was.

Begeleidingstraject
De begeleidingstrajecten bestaan uit individuele sessies van een tot anderhalf uur. Na het intakegesprek volgen drie -meestal tweewekelijkse -introductie-sessies. Op het eind van de vierde sessie (inclusief intakegesprek) evalueren we samen. Als we dit allebei zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. De duur van de begeleiding varieert afhankelijk van je klacht, vraag en behoefte. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig. Afstemming met huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende of andere behandelaars kan wenselijk zijn. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in afstemming en na instemming. Vertrouwelijkheid wordt ten alle tijde gegarandeerd.

Declaratie
Het uurtarief bedraagt als je zelf betaalt 89, 00 euro.
Dit bedrag is inclusief voorbereiding, rapportage, uitwisseling via e-mail en coaching-hand outs. Betaling bij voorkeur via de pinautomaat aan het einde van elke sessie. Na afloop ontvang je per email een digitale declaratie.

Mogelijke bijdrage derden
Bij bepaalde ziektekosten- verzekeraars is het mogelijk een gedeeltelijke vergoeding te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Soms betaalt je werkgever (mee) vanuit opleidings- of Arbo-budget. Voor particulieren zijn de kosten mogelijk als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting als de coaching gericht is op het verkrijgen van een baan of als het leertraject gericht is op het functioneren op het werk.

Voor bedrijven
Komt de begeleiding voor rekening van een bedrijf dan maak ik daarvoor graag een voorstel met prijsopgave op maat.

Praktijk informatie

OmvalConsult | Jozien Wijnakker
Omval 142
1096 HX Amsterdam
0612654494
jozienwijnakker@omvalconsult.nl

  • Kamer van Koophandel 16057806
    sinds 27-2-1989 in het handelsregister
  • btw-id NL001765378877
  • AGB-praktijkcode Haptotherapie 90006676
  • AGB-zorgverlenerscode Haptotherapeut 90027727
  • Ethische gedragscode Coachfinder

%d bloggers liken dit: